Galleri Selle

Hans ”Selle” Sellberg

 

Det berättas att Hans ”Selle” Sellberg stått längst upp på ett av Lunds Domkyrkotorn och att han lär ha ristat in sitt namn där.
Han har också arbetat med att restaurera taken och spiran på Flädie nygotiska kyrka.
Vid Bjärreds norra infart kan man se det spetsiga tornet i Flädie sticka upp över slätten i strävan att övervinna teglets och metallens tyngd och bygga en luftig bro till himlen.
Mitt i denna rondell finns ett ”Eldklot” som Hans Sellberg skapat, ett tredimensionellt  rostfärgat gotiskt rosettfönster – en brinnande stjärna som bilisterna kretsar kring som planeter i ett solsystem.
Gotiken skapade med stål, tegel och murbruk men mest Av allt med luft. Notre-Dame i Paris är fylld med hålrum – illusionen av balanserad tyngd mot lätthet nåddes med Spetsbågar och smäckra strävpelare. Allt pressar sig uppåt med den hissnande djärvhet som den visar, vilken vågar klättra högst upp på väldiga kyrktorn för att skriva sitt namn där.
Också en fjäder är byggd på hålrum. Vid Rutsborgsskolan i Bjärred pekar Selles smäckra fjäder upp mot himlen som en solvisare.
Smeden Hans Sellberg brukar tunga och kompakta material men skapar med dem lätthet, tyngdlöshet, gotisk rymd. Det är genialt och säkert kommer han en dag att djärvt skriva sitt namn högt på konstens väldiga tempel.

Jean Bolinder

Kontakta oss på 0733-292989